Privacyverklaring

Privacyverklaring

Motorplanet Almere, gevestigd aan Markerkant 15- 18, 1314 AX Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.Motorplanetalmere.nl
Markerkant 15- 18
1314 AX Almere,
TEL: +31 36 534 68 86

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Motorplanet Almere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Persoonsgegevens verwerken:

Motorplanet Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 •  

Motorplanet Almere verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Motorplanet Almere neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Motorplanet Almere) tussen zit.

 

Motorplanet Almere gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: mailchimp, voor versturen van mailings om onze relaties te informeren over nieuws en aanvullende diensten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Motorplanet Almere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                                    > 7 jaar                       

Adres                                             > 7 jaar

Telefoon en mail                         > 7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Motorplanet Almere verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Marketing Cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat u de advertenties en informatie ziet die voor u relevant zijn, op basis van uw surfgedrag. Maar om ervoor te zorgen dat u niet met dezelfde advertenties wordt gebombardeerd, beperken de cookies ook de blootstelling aan bepaalde advertenties en kunnen ze de effectiviteit van een campagne meten. De cookies bewaren of u een website hebt bekeken en kunnen deze informatie delen met potentiële adverteerders op de website. Omgekeerd kunnen deze andere organisaties informatie verstrekken over de functionaliteit van de site, die is gekoppeld aan het verbeteren van campagnetargeting en adverteren. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doorgeven. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@motorplanetalmere.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Motorplanet Almere zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Motorplanet Almere  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Motorplanet Almere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@motorplanetalmere.nl

 

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 18 juni 2019

 

 • Sidi
 • TomTom
 • Shoei
 • Schuberth
 • Roof
 • Shark
 • Held
 • Gerbing
 • Motogirl
 • SW Motech